Passend opleidingsadvies met de nulmeting

Een persoonlijk en flexibel opleidingstraject begint met een nulmeting. Een nulmeting is een persoonlijk gesprek over doelstellingen, leer- en werkervaring en jouw mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Op basis van de uitkomsten van dit gesprek geeft JijPlus advies voor een passend opleidingstraject waarmee jij jouw doelen kunt behalen. De nulmeting is vooral geschikt als je meerdere mbo-certificaten of een volledig diploma wilt behalen.

Wat kun je verwachten van een nulmeting?

  • Een docent van JijPlus maakt een afspraak met je om informatie te verzamelen.
  • Tijdens het gesprek kijkt de docent naar jouw relevante werkervaring.
  • Als je beperkte werkervaring hebt, bekijken we wat jouw leermogelijkheden zijn
  • Op basis van de verzamelde informatie krijg je advies over een passende opleidingsroute.
  • Als je al veel werkervaring hebt kan dit een advies voor directe validering zijn, een volledige onderwijsroute of een combinatie van validering en nog te volgen modules.
  • Voor de diplomaroute gelden generieke eisen voor taal en rekenen. Ook hier adviseren we je over.

Wil je weten welk opleidingstraject het beste past bij jou?

We helpen je graag verder vanuit de regio