Praktijkgericht opleiden

Flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen

De vakmensen binnen uw bedrijf hebben te maken met een snel veranderende wereld waarin zij zichzelf moeten blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven. En van werkzoekenden wordt verwacht dat ze snel inzetbaar wòrden.

Daarom biedt JijPlus logistieke opleidingen met modulaire opzet die gericht zijn op de praktijk en goed aansluiten op taken en werkzaamheden in het logistieke vak.

Direct toepassen in de praktijk

Leren in de context van het beroep wordt door onderzoekers en experts gezien als dé oplossing voor ontwikkeling op alle onderwijsniveaus. De route van opleiden in combinatie met werk wordt ‘de derde leerweg’ genoemd.

Onze nieuwe een innovatieve lesmethodes slaan een brug tussen informeel en formeel leren en sluiten goed aan bij werkende volwassenen. Het lesmateriaal bestaat uit kortdurende, flexibele leereenheden met een praktijkcomponent zodat de medewerker leert en direct toepast. Op die manier worden snel successen bereikt en doorloopt uw medewerker een prettig opleidingstraject richting een goed opgeleide vakkracht.

Begeleiding

Begeleiding in de praktijk komt vanuit twee kanten, namelijk via de praktijkopleider binnen het bedrijf en een vakspecialistische docent van een JijPlus-opleider. Iedere module van JijPlus bevat praktijkopdrachten waar de cursist mee aan de slag gaat. Het is belangrijk dat hij hierbij ondersteund wordt door een begeleider binnen het bedrijf waar hij met vragen terecht kan. Een gemaakte opdracht wordt dan ook eerst door deze begeleider bekeken en beoordeeld. Daarna beoordeelt de begeleidende docent of de opdracht voldoet aan de gestelde eisen.

Tijdens het opleidingstraject brengt de docent ook bedrijfsbezoeken op de werkplek van de cursist zodat de begeleiding heel gericht op de eigen praktijk toegespitst kan worden.

Ontwikkelen doe je niet alleen!

Ieder een eigen rol

De video geeft een heldere uitleg over de begeleidingsrollen binnen een opleidingstraject. De medewerker (cursist) moet kunnen rekenen op begeleiding binnen zijn organisatie én vanuit de opleider. Vanuit deze beide hoeken komt veel vakgerichte kennis en kan er goed begeleid en gestuurd worden.

Voor meer informatie over het opleidingstraject kunt u een afspraak maken met een van de relatiemanagers in de regio.

Wil je weten welk opleidingstraject het beste past bij jou?

We helpen je graag verder vanuit de regio