Modulair en flexibel opleiden

Dé missie van JijPlus

De wereld om ons heen verandert snel. Door technologische ontwikkelingen, robotisering, digitalisering en globalisering verandert de arbeidsmarkt steeds mee. Dit vraagt om goed opgeleide vakmensen met competenties om mee te veranderen en te blijven leren. Leren gericht op het beroep is dé oplossing voor een leven lang ontwikkelen.

JijPlus is een uniek samenwerkingsverband gericht op het ontwikkelen van logistieke modules die passend zijn in de huidige logistieke wereld: flexibel, individueel en modern!

De oprichting van JijPlus

Wij zagen dat het anders moest

Sinds 2021 is er een samenwerkingsverband tussen Randstad en de mbo-opleiders MBO Amersfoort, Noorderpoort, Technicom en Zadkine. Gezamenlijk worden onder de naam JijPlus nieuwe en innovatieve lesmethodes ontwikkeld die voortbouwen op de wereldwijde ontwikkelingen. De kortdurende, flexibel opgebouwde en gepersonaliseerde leereenheden passen in het mbo-onderwijs van de toekomst en de verdere ontwikkeling van flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen.

JijPlus slaat hiermee de brug tussen formeel en informeel leren en richt zich op succesgericht en gepersonaliseerd leren.

JijPlus Logistiek

Alleen leren wat je nodig hebt, eigenlijk heel logisch!

JijPlus richt zich op volwassenen die zich verder willen ontwikkelen binnen de logistiek, of vanuit een ander vak de stap willen maken richting de logistiek. Terug naar de schoolbanken voor een volledig diploma is dan net een drempel te hoog, en bovendien vaak niet eens nodig. Met de modules van JijPlus leer je in korte en beknopte stukken en is dat prima te combineren met je werk. Ook als je geen werk hebt kun je prima aan de slag met de modules, kun je er juist sneller doorheen en ben je vervolgens al snel inzetbaar in het logistieke vak.

Leersucces versterkt het zelfvertrouwen

Persoonlijke ontwikkeling in kleine stapjes

Modulair & flexibel

JijPlus biedt de modules onafhankelijk van elkaar aan en daardoor kun je precies kiezen wat je nodig hebt. Je hoeft niet in een vaste volgorde te leren en kunt starten met wat je op dat moment het hardst nodig hebt.

Begeleid door vakdocenten

In iedere module zit een praktijkdeel verwerkt met opdrachten die je uitvoert op je werkplek. Een vakdocent van de opleider begeleidt je op afstand én ook ter plaatse binnen jouw bedrijf met het uitvoeren van de praktijkopdrachten.

Werkervaring telt mee

Wat je al weet, hoef je niet te leren! Als je ervaring hebt in de logistiek, valideren we de onderdelen die je al beheerst zodat je daar erkend voor wordt. Je start vervolgens met de modules waarover je nog wel iets moet leren.

Individueel & online

Bij JijPlus gaan we uit van opleiden op maat en hebben we geen klasjes. Iedere logistiek medewerker heeft immers andere werkervaring en wil iets anders leren. De modules worden online aangeboden met toegankelijke manieren van leren zoals video, podcast, illustraties en animaties.

Diploma of erkende verklaring

De modules die je volgt, kunnen op mbo-niveau erkend worden en bovendien kun je een volledig mbo-diploma behalen als je voldoet aan het kwalificatiedossier en de aanvullende eisen.

Sluit aan op de praktijk

De modules van JijPlus zijn ontwikkeld in samenspraak met logistieke bedrijven. Ze sluiten dan ook direct aan op de werkplek zodat je datgene leert wat voor jouw functie nodig is.

Wil je weten welk opleidingstraject het beste past bij jou?

We helpen je graag verder vanuit de regio